Een reis langs de grootste wereldgodsdiensten

Het is mijn persoonlijke overtuiging dat elke religie belangrijke waarheden bevat en dat geen enkele religie, in wezen, slecht is voor degenen die haar beoefenen. In iedere religie komen waardevolle en universele wetten voor die, in hun oorsprong, allen op dezelfde leest geschoeid zijn, ook al lijken ze dan, oppervlakkig gezien, soms heel verschillend.

Het is de kunst om juist de dingen te ontdekken die alle religies met elkaar verbinden en niet om zich blind te staren op de verschillen.

Dit is de enige manier om ooit tot een universele religie te komen en een kosmisch Godsbesef en een allesomvattende naastenliefde te ontwikkelen waarbij 'alle' mensen onze broers en zusters zijn en waar geen onderscheid gemaakt wordt tussen hen die tot 'ons enige ware geloof' behoren en zij die voor een andere religie hebben gekozen of daarin zijn opgegroeid.

Ik denk dat dit de enige manier is om ooit een vredevolle wereld en een liefdevolle samenleving te scheppen waar geen plaats meer is voor oorlog, moord en geweld.

Op deze pagina wil ik een poging doen om daar een begin mee te maken.

Het is me duidelijk dat ik hier lang niet alle religieuze stromingen en afsplitsingen ervan zal kunnen vernoemen. Er zijn er te veel. Een uitgebreide lijst van religies met aanklikbare verwijzingen trof ik hier aan. Het is altijd interessant om daar eens een kijkje te nemen.
 
 
 
 Citaten uit verschillende stromingen.


"Ik geloof in de fundamentele waarheid van alle grote godsdiensten in
de wereld.
Ik geloof dat ze allemaal door God gegeven zijn
en ik geloof dat ze nodig waren voor de volkeren
aan wie deze godsdiensten geopenbaard werden.

En ik geloof dat, als we alleen maar allemaal in staat waren
om de geschriften van de verschillende geloven te bekijken
vanuit het standpunt van de aanhangers van dit geloof,
we erachter zouden komen dat ze  in wezen allemaal gelijk waren
en elkaar allemaal ondersteunen".

Geciteerd uit "Woorden van Gandhi"

***

GEEN WAPEN KAN DE ZIEL DOORKLIEVEN;
VUUR KAN HAAR NIET VERTEREN;
WATER KAN HAAR NIET NATMAKEN;
WIND KAN HAAR NIET UITDROGEN...
DE ZIEL IS ONVERANDERLIJK
ALLES DOORDRINGEND
ALTIJD KALM
EN ONWRIKBAAR ­
EEUWIG DEZELFDE.

MEN ZEGT DAT DE ZIEL
NIET IS IN TE SCHATTEN, NIET KENBAAR
EN NIET TE VERANDEREN.
DAAROM, DIT WETEND,
ZULT GIJ NIET KLAGEN.

BHAGAVAD GITA 11 23-25

***
"We moeten duidelijk erkennen dat het fundamentele doel van alle
godsdiensten hetzelfde is.
Omdat alle godsdiensten er zijn om onze geest te temmen zodat we
betere mensen worden,
moeten we al onze religieuze oefeningen aanwenden voor het helen van
onze geest. Het is helemaal niet goed en bijzonder ongelukkig om de
doctrines en de leer te gebruiken om de geest te temmen zodat we
gebonden raken.
Daarom is het enorm belangrijk dat we niet sektarisch worden.
Als boeddhisten moeten we de christenen, joden, Hindoes enzovoort
respecteren".

Uit een toespraak van de Dalai Lama, 1986

Geciteerd uit het boek "Inzichten", De Dalai Lama
 
***