Nieuws van her en der


Zelfdoding Symposion - dinsdag 13 september 2011

'Zelfdoding in een ander licht'

zaterdag 21 januari 2012

Nieuwe wegen om anderen te ondersteunen in een moeilijke levensfase

 

Zaterdag 21 januari 2012 vindt in Malden (bij Nijmegen) het symposium ‘Zelfdoding in een ander licht’ plaats.

Het symposium wordt georganiseerd door Eoscentra.

 

Uitgangspunt van het symposium is de gedachte dat we hier op aarde zijn met een bepaalde bedoeling en dat het veel uit zou maken als we niet meer zo bang waren voor de dood. Het idee dat ons bewustzijn na de dood op een of andere wijze verder leeft, kan ons helpen op een andere manier met zelfdoding om te gaan…

 

Het symposium richt zich op hen die vanuit hun professie of als ervaringsdeskundige in aanraking (gekomen) zijn met het zelfdodingvraagstuk. Het is een uitnodiging aan mensen die naar nieuwe wegen zoeken om anderen te ondersteunen in deze specifieke, moeilijke levensfase, of die op zoek zijn naar meer inzicht in hun eigen ervaring met dit thema.

 

Door middel van lezingen, interviews en uitwisseling van ervaringen draagt het symposium ertoe bij dat de deelnemers op een andere manier naar zelfdoding kunnen gaan kijken. Het is onze wens dat zij verrijkt met nieuwe inzichten naar huis gaan en het onderwerp zelfdoding wat van zijn zwaarte verliest.

 

Meer informatie over het symposium vindt u op www.spiritnieuws.nl

Deelnemers kunnen zich via dezelfde site aanmelden of rechtstreeks via info@eoscentra.nl 

 

Kunt u op een u passende wijze aandacht aan het  symposium ‘Zelfdoding in een ander licht’ geven?

 

Organisatoren van het symposium zijn:

Ellen Scheffer  www.ellenscheffer.nl  / info@ellenscheffer.nl of 024-6631704

Rinus Roland www.eoscentra.nl / info@eoscentra.nl of 024-6635783

Programma

Het ochtendprogramma begint met een lezing van Louis Steeman, met als titel ‘Over liefde en machteloosheid’.

Louis vertelt over het schrijnende en enorm moeilijke proces waar hij met zijn dochter doorheen gegaan is. Jarenlang leed ze aan anorexia en had uiteindelijk nog maar één wens: dood te mogen gaan. Op 21-jarige leeftijd is zij overleden door euthanasie. Maar ook vertelt hij hoe wat hij met zijn dochter meemaakte, zijn leven in positieve zin heeft veranderd.

 

De tweede lezing wordt gegeven door Ellen Scheffer, met als titel ‘Zelfdoding in het licht van de ziel’.

Ellen vertelt over de evolutie van de ziel door vele levens heen en het zielsplan waarmee we op aarde komen. Heeft het zin om je leven te beëindigen als je dezelfde problemen in een volgend leven weer tegen komt? Of kan zelfdoding in sommige gevallen een onderdeel van ons zielsplan zijn?

 

Na de lezing van Ellen Scheffer volgt een interview van  Rinus van Warven met Ursula Aerts over de poging tot zelfdoding die zij ooit ondernam en waar ze nu bijzonder dankbaar op terugkijkt. Zij heeft nu een bloeiend bedrijf als trainer en coach op spiritueel gebied.

 

Tevens is er ’s ochtends aandacht voor het Schoolproject over zelfdoding van twee studenten Maatschappelijk werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 

Het middagprogramma staat helemaal in het teken van het uitwisselen van ervaringen van de deelnemers in kleine groepjes aan de hand van thema’s en stellingen. Dit onderdeel wordt begeleid door Louis Steeman.

 

Dagindeling

09.30 tot 10.00   ontvangst met koffie en thee

10.00 tot 10.45   lezing van Louis Steeman

11.00 tot 11.45   lezing Ellen Scheffer

12.00 tot 12.45   interview Rinus van Warven met Ursula Aerts

 

12.45 tot 14.00    lunchpauze

 

14.00 tot 15.30    werken in groepjes

15.30 tot 16.00    plenair en afsluiting

 

Aanmelden voor het symposium, contact en kosten

Bent u geïnteresseerd in het symposium, als bezoeker of anderszins, stuur ons dan een email: info@eoscentra.nl

Aan deelname aan het symposium als bezoeker zijn kosten verbonden: 34,50 Euro.

 


Terug naar de vorige pagina >