Kerstschilderijen en -gedichten van Adriana  
 
 
  Kerstschilderijen en -gedichten van Adriana.
 

 


2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 

 

 Kerstmis 2005

 
 

Liefde en bewustzijn bracht Hij ons
doch dit werd niet begrepen
Nog vóórdat Hij geboren was
nergens welkom geheten

Zijn moeder baarde hem in een stal
alleen herders die het wisten
Eenvoudigen begrepen het
daar viel niet om te twisten

En engelen kwamen naar benee
met trompetten en gezangen
Degenen die dit konden horen
in hen kwam het verlangen

de Christus in zich te doen groeien
omdat liefde en bewustzijn
hen eensklaps ging boeien

 

 
 

Uit het AL bent u gekomen
Terug geboren hier op aard
Uw moeder legde u in een kribke
nadat zij u had gebaard

Engelenkoren in de wolken
zweefden boven het gedrang
om hun vreugde te vertolken
door hun hemelse gezang

Herders en schapen kwamen kijken
naar het kindeke in de stal
U was weer terug mens geworden
mens die Christus worden zal

 

Kerstmis 2007

# 
 

Toen Jezus naar de aarde kwam
als aardekind geboren
toen drong het nog niet tot hem door
dat de aarde werd "herboren"

Doch door de doop in de Jordaan
werd Hij zich ervan bewust
dat de aardse sfeer moest omgezet
in Christus-kracht, een must

Zo wordt nog steeds de Christus-kracht
in het menselijk hart geboren
En zij die dit ervaren
zij zijn werkelijk uitverkoren

 

Kerstmis  2008

# 
 

Hij predikte de waarheid
de liefde en rechtvaardigheid
en had hierdoor veel fans

Maar ook veel tegenstanders
die wilden het heel anders
hadden een andere wens

En nu 2000 jaar later
ontdekken we ineens:
We need change

Ik wens iedereen sfeervolle Kerst- en Nieuwjaarsdagen en dat alle veranderingen in 2009 moge leiden tot meer liefde en vrede. Adriana

 

 

Kerstmis 2009

Misschien zal het je verbazen om dit jaar een kerstkaart te ontvangen, waarop de kruisiging staat afgebeeld. Dit heeft echter te maken met de 6-delige serie kerstkaarten waarbij nu de kruisiging aan de beurt is. Kerstmis 2005 begon met de tocht naar Bethlehem, 2006 de geboorte te Bethlehem, 2007 de doop in de Jordaan,  2008 de huldiging (Palmzondag), nu dus 2009 de kruisiging.  Volgend jaar is de  verrijzenis aan de beurt.

 #

 Kerstmis 2009

We vieren de geboorte
van Jezus ’t  kerstekind
dat het licht bracht in de wereld
voor vijand en voor vrind

De mensheid hier op aarde
begreep zijn missie niet
Door sommigen bejubeld
voor anderen hypocriet

Geboren om te ‘sterven’
al aan een houten kruis
Het kruishout dat schoot wortel
Hijzelf ging terug naar ‘huis’.

Hij stond er naar te kijken
hoe de mensheid ging tekeer
Zijn lichaam werd vernietigd
doch niet zijn eer en leer

En nu tweeduizend jaar later
komt bewustwording tot groei
de wortels van Zijn kruishout
brengen alles terug tot bloei

 

Ik wens iedereen sfeervolle kerst- en nieuwjaarsdagen en vrede op aarde voor iedereen.  
Adriana

 

Betekenis kerstkaart 2009

Het is de 5e. van de serie in deze stijl geschilderd.
Voorafgaand  aan deze kerstkaart schilderde ik in 2005  de tocht naar Bethlehem. Maria die in verwachting is van Jezus.  2006   De geboorte te Bethlehem. 2007   De doop in de Jordaan, door Johannes. 2008    De mensheid die Jezus als fan vereren  (Palmzondag) 2009    Jezus die als Christus sterft aan het kruis

De Christus is stervende aan het kruis. Althans zijn lichaam, wat met een lans is doorstoken en aan het kruis hangt.  Terwijl zijn moeder Maria (Sophia  - Goddelijke wijsheid) links staat achter Maria Magdalena  (ook een van zijn apostelen)  en toekijkt.
Aan de andere kant van het kruis, zie je de apostel Johannes die (geestelijke)  steun nodig heeft van Christus, want hij leunt tegen Hem aan.

Zoals je ziet is de Christus de persoon met de aureool. Hij is uit zijn lichaam getreden [1] en kijkt toe, hoe de mensheid Hem vernedert en martelt. Hij als grote geest had het niet nodig om dit lichamelijk te ondergaan. Zijn doelstelling was immers bewustwording en liefde in de wereld te brengen, waarvoor het kruis wortel schoot (zie de wortels aan het kruis onderaan)

Hij had  gedurende ca. 3 jaar lang zijn overtuiging willen overbrengen, wat gedeeltelijk gelukt was, en blijkbaar toch impact had op de mensheid, want zijn naam is nooit meer uit de geschiedenis verdwenen.

Op de achtergrond zie je de zwart/blauwe donkere kleur, waaruit de oerknal is ontstaan. Een bliksemschicht doorklieft deze duisternis, waardoor aan weerszijden enig gouden licht ontstaat, wat het begin is van de oerknal.  Dit betekent dat ook de Christus het licht bracht in de wereld, maar dat de wereld (de mensheid) bewust dient te worden om zo zijn eigen licht, bewustzijn en liefde te scheppen.

 
 Correctie: 2.3.2016
De betekenis die ik geef aan mijn kerstkaart 2009 klopt niet meer volgens mijn huidige inzicht wat betreft het uitreden van Christus.
Christus kan dit wel, maar heeft dit niet gedaan, daar anders een andere geest in zijn lichaam had moeten komen om dit lichaam in leven te houden en te beschermen. Daar deze "beschermer” dan ook het lijden van hem moest overnemen, is dit geen optie. Conclusie Christus heeft als mens zijnde alle pijnen, lichamelijk en geestelijk moeten meemaken en verwerken.
 

 

 

Kerstmis 2010

 
# 
 

Na de verrijzenis

Nadat Christus was verrezen
zich van zijn lichaam had ontdaan
is zijn ziel en geest terug
naar het AL gegaan
Verenigd met zijn tweelingziel
die hem steeds had bijgestaan

Zo was Hij hier verdwenen
zijn lichaam astraal geaard
is daarna weer verschenen
aan de mensheid op dez’ aard

Sindsdien is Hij het voorbeeld
voor de mensen hier benee
Bewustwording en liefde
dat bracht Hij voor ons mee

 Iedereen wens ik sfeervolle Kerst- en Nieuwjaarsdagen en dat 2011 een jaar van liefde, vrede en bewustzijn mag worden. Dit is de laatste en 6de kaart van de serie vanaf de tocht naar Bethlehem tot en met de verrijzenis. Adriana  Kerstmis 2010

 

 Nadere omschrijving van deze kerstkaart:
Weliswaar in dezelfde penseelstreek geschilderd, zit er toch een verschil in, nl. dat het gemêleerd  gezelschap hier te zien op deze kaart, allen de ogen geopend zijn. Dit beschouw ik als de symboliek van de Christus die de mensheid de ogen deed openen en ons een voorbeeld gaf van hoe we eigenlijk moeten leven om gelukkig te worden.

Hij neemt ons allen mee in zijn gouden aura van liefde. Wie goed kijkt zal in die  aura zijn tweelingziel zien. Ze zijn onafscheidelijk in liefde met elkaar verbonden in de eeuwigheid, vandaar ook de conclusie dat zij hem al die tijd op aarde vanuit het AL heeft bijgestaan.

 

 Kerstmis 2011

#
 
 
 

 Kerstmis 2012


 
 
 Symboliek kerstkaart 2012

De engel, symbool van liefde, vrede, harmonie, bewustzijn en acceptatie. Met haar ene hand wijst ze de Starfighter af, met haar andere nodigt ze hem uit om in het licht te komen. Zo probeert ze de (SF) onbewuste mens te beïnvloeden ten goede, zodat hij zijn gedoofde lichtvonk ontdekt en bereid is om deze te ontsteken. Ook hij krijgt de gelegenheid om eens een lichtwezen (engel) te worden.

De Starfighter, symbool van angst, agressie, oorlog, disharmonie en onbewustzijn.
De mens die angstig is wordt hierdoor agressief en denkt door zich op deze manier te verdedigen vrede te stichten.
Deze twee uitersten symboliseren de bewuste en de onbewuste mens.
Ooit zal heel de mensheid bewust zijn en in vrede leven.

Adriana, kerstmis 2012

 

 

 Kerstmis 2013

 
 

 
 
 
 

 
Symboliek van de kerstkaart 2013:


Links de Maan - kosmisch gezien, staat zij voor het moederschap. Haar kleur is zilver.
Rechts de Zon - kosmisch gezien staat hij voor het vaderschap. Zijn kleur is goud
De Ster – de Ster, die ons de weg wijst naar het bewuste weten en de liefde.
Maria met het kindje Jezus omringd door een hart van liefde.

De aureool van Maria is zilver (de Maan)
De aureool van Jezus is goud (de Zon)

Rode kleur van de jurk van Maria, de kleur van de aardse gebondenheid.
Paarse kleur van de kleding van Jezus, de kleur van het spirituele hogere.

Het gedichtje spreekt voor zich.

 

2014
 
 
 
Tekst: Adriana
Beeld: Henk Roesink

 
 
Kerstmis 2014
 
 

Nog steeds worstelt de wereld
met Zijn identiteit
Is Hij een mensenzoon
of ‘n Goddelijke persoonlijkheid?

Ons hart zal antwoord geven
op deze prangende vraag
Laat je gevoel maar spreken
dan weet je het nog, vandaag

Lieve mensen allemaal, deze keer heb ik een icoon geschilderd volgens de iconografie, met zoals gebruikelijk een bijpassend versje.
Ik wens jullie allen sfeervolle Kerst- en Nieuwjaarsdagen, alsook een zinvol en gelukkig 2015.
Adriana
adrianabb@zeelandnet.nl
 
 
2015
 
 
 
 Vluchteling - Kerstmis 2015

Strompelend voort over modderige wegen
bepakt en bezakt niet wetend waarheen
Waarheen zal de toekomst ons bewegen
onzekerheid grijpt om ons heen

Waarom moeten wij dit alles ervaren
waarom verstoten en gehaat
Wie is er gebaat met deze ellende
is het de ISIS en/of de Jihad?

Door sommigen met liefde opgevangen
door anderen verstoten, gediscrimineerd
Wat moet de mensheid hiervan leren
wat wordt hierdoor gecreëerd?

We hebben maar te accepteren
het noodlot wat ons te wachten staat
Waarom zo’n puinhoop hier op aarde
waarom deze ellende en de haat?

Ooit wordt het hier een paradijs
en zullen wij in liefde leven
Wanneer doorbreken wij het ijs
en zullen wij elkaar vergeven?

De boodschap van tweeduizend jaren geleden
wordt blijkbaar nog steeds niet geaccepteerd
Sommigen negeren het verleden
en hebben nog niet genoeg geleerd

22.9.2015 Adriana

Allen sfeervolle kerstdagen en jaarwisseling,
alsook een zinvol en gelukkig 2016

Door omstandigheden kon ik dit jaar geen icoon schilderen en heb daarom deze toepasselijke afbeeldingen even "geleend" van internet om er een kerstkaart mee te maken.  Adriana
 
 
 
 
 
 
 VREDE

Wie durft er nog te geloven
dat vrede is nabij
Beloven doen ze het wel
maar "de hel” is steeds dichtbij

Wie durft er nog te geloven
dat de mens naar vrede snakt
Wie God roept wraak te nemen
verbreekt immers het contact

Waar is die God van liefde
die ons allen samen bindt
Men vindt hem in je eigen hart
daar waar liefde overwint

Wij mensen scheppen alles zelf
zowel vreugde als verdriet
Doch begrijpen nog niet alles
van ons eigen levenslied

Met kerstmis staan we even stil
en gaan we mediteren
Hoe kunnen we gelukkig worden
hoe moeten we dat leren

Christus heeft het ons geleerd
bewust wil Hij ons maken
Wie voor zijn liefde openstaat
die kan er voor ontwaken

Eenmaal ontwaakt begrijpen wij
dat vrede is een must
Geen tegenspoed kan ons nog raken
indien we zijn bewust

De De vrede zit dan in ons hart  
evenals het tevreden zijn  
Niets kan ons nog deren  
het is onze levenslijn


 
 

Bovenstaande icoon schilderde ik speciaal voor Kerstmis 2016.
Christus met het vredesteken.
Ik wens iedereen sfeervolle Kerst- en Nieuwjaarsdagen,
alsook een vredig, gezond en harmonieus 2017.
Adriana Biesbroeck
adrianabb@zeelandnet.nlOpen je hart - Kerstmis 2017


Open je hart
laat liefde binnen stromen
Het bazuingeschal met engelenkoren
gaat verloren in de chaos van het leven
Nog steeds geen vrede 
en ondanks veel gebeden
overheerst de haat
Wie is hiermee gebaat ? 

Open je hart
kom tot rust
in eenvoud en vertrouwen
dat liefde overwint
en dat je op hem kunt bouwen
die hier geboren werd  

Open je hart
zoals de herders met hun kudde
zoekende naar het licht
het kind in de kribbe vonden
vreugdevol en verlicht voelden zij zich 

Open je hart
zoals de koningen die volgden de ster
Ook zij vonden het licht en lieten
 zich de weg wijzen
naar hemelse paradijzen 

Open je hart
voor de engel die jou bijstaat
wanneer het je minder goed gaat
je zal troosten en beschermen
zich over jou zal ontfermen 

Open je hart ga naar binnen
Het is dáár dat het moet beginnen
om jouw lichtkern te ontdekken
Zoals de herders in de stal het licht der aarde vonden
wat was gezonden vanuit het AL 

Open je hart
en zoek niet langer naar de heilige Graal
die er is voor ons allemaal 
ons eigen intuïtie 


Ik wens iedereen sfeervolle kerstdagen en een in alle opzichten voorspoedig 2018.   
Adriana 
 
Hierna nog wat uitleg door Adriana over het schilderij
Kerst-icoon 2017   
1. Eerst was  ik van plan om een icoon te schilderen van de engel Gabriël, maar het eindigde tenslotte met de engel Michaël. Dat overkomt me wel meer, want al schilderend word ik geïnspireerd en dan zie ik wel wat er tevoorschijn komt. 
2. Gabriël staat bekend, traditioneel als de boodschapper aan Maria om haar te vertellen dat ze maagdelijk zwanger is van Jezus. 
3. De engel Michaël staat symbool voor: beschermer – verdediger – strijder. Een soort soldaat dus.
4. Tegenwoordig is het makkelijk men kan overal naar toe googelen en in een mum van tijd heb je een "overdosis iconen van engelen”  op je scherm staan. Keuze dus volop.
5. Iconen vind ik prachtig, ik krijg altijd het gevoel dat ze niet van deze wereld zijn, maar ook niet van deze tijd. 
6. Maar na schilderen [imiteren] doe ik niet zo graag, het ontneemt mij de vrijheid om er de symboliek in te leggen die ik wil doorgeven.
7. Ik heb deze dan ook niet geschilderd volgens de voorschriften van de iconografie, want dan moet je rekening houden met het soort kleding, de kleuren, de uitdrukking op het gezicht en de accessoires die er aan toegevoegd moeten worden. 
8. Nu heb ik geen verstand van geweren en ik wil dat ook niet hebben, dus ook dát heb ik weer bij elkaar moeten googelen en heb er een uitgekozen dat qua vorm het beste past bij mijn engel Michaël. Het kan dus ook een luchtbuks of een jachtgeweer zijn, het enige wat ik er van weet dat is dat je met zo’n ding kunt schieten.  Bij de volgens de iconografie geschilderde Michaël hoort een zwaard, maar ook dát is niet meer van deze tijd. 
9. De kleding: is ook niet middeleeuws, dus geen harnas of "draperieën” aan zijn lijf, maar een oorlogsvest in camouflagekleuren. Niet romantisch, maar ja oorlogen zijn dat ook niet.
10. Wat ook afwijkt van de gewone symboliek van Michaël, is het gouden hart, waarop ik hier de nadruk wil leggen doordat hij er zijn hand op houdt. Wat dit betekent heb ik geprobeerd weer te geven in mijn bijpassend kerstgedicht van dit jaar 2017.   Men zou het ook de Heilige Graal kunnen noemen die,  volgens mij, nergens anders is te vinden dan in het diepste van je eigen hart. 

Kerstmis 2017 Adriana
  
 
Advent 

Zijn wij niet allen 
in verwachting 
van de dageraad
die in ons ontwaakt 
na een lange winterslaap? 

Ontkiemt 
zich openbaart 
als licht dat nóóit vergaat
de duisternis overwint
geboren als een kind
hulpbehoevend 
onstabiel
ontdekt zijn ziel? 

23.11.2018    Adriana

 
 Kerstmis 2018
 
Afbeelding invoegen
 
Kerstsfeer 2018

Tussen bommen en granaten
kruisraketten en zo meer
vliegen engelen met vleugels
uit de hemel op en neer

Dalen rond het kribje neder
en zijn ouders in de stal
Het kindeke heel lief en teder
naar ons gekomen uit het AL

In het dal op de groene weide
grazen schapen rustig rond
Plotseling hooligans, gele hesjes
gaat het lijken op een front

Dronkaards en drugsverslaafden
lopen met de kudde mee
Chatten, appen en resetten
Wordt het deze Kerst OK?

Ruiten sneuvelen, auto’s branden
kerstklokken hoort men niet meer
"Engelen "met wapenstokken
handhaven de "vredessfeer”

Uit het AL speciaal gekomen
voor liefde en vrede hier op aard
Wanneer gaan we begrijpen
wat is deze boodschap waard?

Wanneer worden wij omgeven
met een gouden aureool
Volmaakt gelukkig en tevreden
door deze geestelijke anabool?

Wanneer gaat het licht verdrijven
de duisternis uit ons aller hart
Wanneer in de annalen schrijven
VREDE zij alom ons part

Fijne feestdagen, gezond en vredig 2019 
Adrianabb@zeelandnet.nl


Dit gedicht plaatst de geboorte van Jezus naar onze tijd, zoals de huidige situatie zou zijn, als Hij nú zou worden geboren.
De symboliek die ik in mijn schilderijtje heb gelegd sluit hierbij aan en laat volmaakte aureolen zien rondom Maria en het Jezus-kind. Het grote aureool rondom onze Aarde is nog niet van zuiver goud en wordt onderbroken, de kringloop is nog niet rond.
De moeder, zielsgelukkig met haar baby, straalt vreugde uit, terwijl het kindje zorgelijk om zich heen kijkt. Reeds iets vermoedend van hetgeen hem op deze Aarde te wachten staat?
Zodra de mensheid zich bewust wordt van de boodschap van vrede en liefde door hem gebracht, zal de breuk in de aureool zich herstellen en zuiver goud uitstralen.

 en dan nog een traditioneel kerstgedicht.
 
Een kindeke in een kribbeke


Een kindeke in een kribbeke
dat lieflijk naar ons lacht
Zijn moeder die een liedje zingt
in deze koude nacht

En zijn vader die het toedekt
Een warme kruik er bij
wiegt met het kribbeke
het kindeke is blij

Plots gaat de hemel open
zomaar middenin de nacht
Bazuingeschal weerklinkt
de lucht lijkt van smaragd

Het ruisen van de vleugels
Engelen vliegen aan en uit
want hier gebeurt een wonder
Soms klinkt het zacht, soms luid

De os en ezel ademen
zacht over ’t kindje heen
Het doet zijn oogskes toe
de sfeer is zeer sereen

De herders met hun kudde
staan middenin het veld
Ze staan nu in het volle licht
hun schaapjes zijn geteld

Zij zien in de grot beweging
nieuwsgierig als ze zijn
leiden zij hun kudde
richting lichtfestijn

Ontdekken daar wat is geschied
en wat reeds was voorspeld
Dit kind dat werd geboren
wordt ooit een vredesheld

Ze knielen bij het kindje
dat licht en liefde uitstraalt
Een gevoel van vreugde en geluk
dat in hen nederdaalt

Eens wordt dit kind de Christus
de redder in de nood
Die aan het kruis zal sterven
en overwint de dood

Daarmee wil Hij bewijzen
dat wij onsterfelijk zijn
wij steeds worden herboren
volgens een vast refrein

Fijne feestdagen – gezond en vredig 2019
Adriana

 

 

BewarenBewaren