Adriana schildert - deel 4 - Spirituele schilderijen van Adriana

 
 
 
 
 
Adriana schildert - deel 1
 
 
 
 
 01. De reïncarnerende mens 
‘t Niets was iets

’t Niets was iets
vóórdat ’t iets
ontstaan was uit ’t niets

’t iets bezield
ziel in de stof
bezield voor d’eeuwigheid

De God in ons
stuwt ons omhoog
van ’t donker naar ’t LICHT

’t Sprankelend licht
door onszelf verlicht
terug bij Gods aangezicht
 
Adriana
 

Schilderij  "de reïncarnerende mens”

 

Dit schilderij geeft een voorstelling weer van de verschillende stappen of fasen, die we als mens hier op Aarde beleven.

Om de gebruikte symboliek beter te begrijpen geef ik mijn gedachtegang in dit schrijven weer.

1.        

De eerste symboliek die hier uitgebeeld wordt als achtergrond zijn de zeven kleurtonen die voor de diverse gevoelens staan en die een mens te beleven krijgt tijdens zijn evolutie. Ze staan tevens symbool voor de zeven chakra-kleuren, die de mens heeft meegekregen in zijn opbouw.
        

2.        

De tweede symboliek is te herkennen in Zon en Maan, die voor de dualiteit staan die een mens te beleven heeft. Men ziet ook de dualiteit afgebeeld als man en vrouw, maar ook als licht en duisternis. In het centrum van het schilderij vindt men het licht dat ontstaan is bij de oerknal, alsook de diepe duisternis helemaal onderaan.
        

3.        
In de derde symboliek worden de verschillende levensfasen weergegeven, die een mens tijdens zijn evolutie maar ook in elk leven te ervaren heeft. Vanuit de samensmelting van de eicel met de zaadcel tot foetus naar de kindfase. Daarna naar volwassenheid met het beleven van één zijn van man en vrouw, waardoor evolutie van de mensheid een zekerheid wordt. Daarna het sterven en het overgaan naar de bewuste geestelijke wereld.
        

4.        
De vierde symboliek is verweven met de verschillende stoffelijke levensgraden die een mens te beleven krijgt tijdens zijn totale aardse evolutie, beginnend vanuit zijn lichtvonk, levensvonk of Godsvonk toestand. Zie de afbeelding hiervan in het centrum naar het vormen van een uit meerdere cellen bestaan in het levenswater naar een visachtige toestand, om van daaruit als mens de waters te verlaten, afgebeeld als het geboren worden, om dan de diverse stoffelijke graden, als verschillende rassen te beleven.
        

5.        

In de vijfde symboliek herkennen we dat dit alles gebeurd in de kosmos en onder invloed van die kosmos. De Maan, de Zon en de Sterren staan hier symbool voor.
        

6.        
Als zesde en laatste symboliek, zien we dat er na de beleefde dood, twee mensen in de lichtsferen verenigd worden.  Die twee mensen, de man en de vrouw zijn en staan voor het één zijn, zoals God ook één is als vader en moeder. Die twee mensen zijn dan ook degenen, die in hun oorsprong in het allereerste begin, zich met elkaar en aan elkaar gedeeld hebben, waardoor ze terecht tweelingzielen genoemd kunnen worden.
           
Inspiratiebron: de boeken van de mediamieke metafysische schrijver Jozef Rulof. www.TheAgeOfChrist.com

Met dank ook aan Jaak de Blieck (+) uit St. Niklaas, die als deskundige bovenstaande symboliek zag in mijn schilderij en me tevens tips gaf om de reïncarnatie op deze manier te schilderen.
Ik hoop dat zowel Jaak als ik er in geslaagd zijn, mensen tot nadenken te inspireren.

Adriana – mei 2010


Details
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 02. De Sfinx en de piramide van Gizeh
 
 
 
 
 80 x 60 cm. olieverf op linnen doek


Het mysterie van de Sfinx

 
Door licht en duisternis gegaan
in de wateren ontstaan
Geest die ons is voorgegaan
 
Ziel die zich verstoffelijkt heeft
steeds vader-moeder is geweest
Evolutie van lichaam-geest

Oermens ontwaakt uit de materie
door tegenslagen en miserie
kruipt hij uit het stof omhoog

De zon belicht zijn pril ontwaken
door onbewustheid te verzaken
ontsteekt de waakvlam zich vanzelf

De mens richt zich op uit ‘t stof
gaat zijn eigen ik herkennen
trots heft hij het hoofd omhoog

Vraagt zich af wat ben ik hier
ben ik een Farao?
een koninklijk dier?

Werd ik verminkt
door een onbewust instinkt
of heb ik mezelf dit aangedaan?

In haar kielzog de piramide
Als oermenselijke hominiden *
voelen zij zich samen één

Het mysterie in hen verborgen
is een toekomst zonder zorgen
Terug naar de Bron van ‘t LICHT

9.4.2011
Adriana

*De hominide is een van de alleroudste oermensen op aarde, waarvan men skeletten heeft gevonden. Mogelijk de oervoorouders van de Aboriginals
 
 
Details 
 
 
 
 Farao met een herder
 
 
 
 
 
 Gelaatsuitdrukkingen van de sfinx:  haat/trots, maar ook liefde;  dualiteit dus, wat ook in iedere mens zit.
 
 
 
  Harpspeler en Egyptische vrouwen. Let op de chakra kleuren, wij allen zijn op weg naar een hoger voelen.
 
 Mijn piramide


Vandaag torste ik een zware steen op aarde
de heuvel op en kronkelig was mijn pad
Het kostte me bloed, zweet en tranen
het regende en ik werd koud en nat

Ik keek om me heen of iemand wilde helpen
maar ieder torste zijn éigen steen
Al hijgend, zwetend moest ik me behelpen
want iederéén deed het alleen

En aangekomen boven op de heuvel
zag ik de fundamenten van ’t gebouw
Hier moest mijn steen op komen te liggen
‘k moest mezelf maar helpen met een touw

Het gaf me een gevoel van overwinning
maar tegelijkertijd zag ik een ándere steen
ook dié moest ik nog naar boven sjouwen
en ook dát moest ik doen alleen

Zo heb ik vele vele levens nodig
mijn eigen piramide waar ik aan bouw
‘k zal steen voor steen naar boven moeten sjouwen
in weer en wind en  zwoegend in de kou

14.11.2005
Adriana
 
 
 
 
 
 
 5 soldaten uit diverse landen; bemoeiden de overige landen zich toen ook al met Egypte? Verder een opzichter met een bouwvakker, die samen aan de piramide hebben gebouwd.
 
 
 
        
 
 Ik dacht golven geschilderd te hebben en ontdekte een paar dagen later dat de duiven aangekomen waren. Symbool van de mens die gevleugelde wordt?  Haast niet te geloven als je rond je kijkt, dat wij allen eens Engelkens gaan worden???
 
 
03. Reynaert Nu
 
 
 
            
 
Meer weten over de wedstrijd, klik HIER
 
Om beter te begrijpen waarover dit kunstwerk gaat is het handig om iets meer te weten over het middeleeuwse verhaal over Reynaert de Vos.  Klik HIER
Het middeleeuws epos Van den Vos Reynaerde staat HIER 
 
 
 
Details
 
 
 
 
   
     
     

 Reynaert de Vos

Reynaert uit het land van Hulst
leefde in grote weelde
maar toen de Belgen niet
meer kwamen met coupons
leek het of hij zich verveelde

Hij toog op weg
met zijn buidel op zijn rug
en ging toen hogerop
hij moest gaan praten met de Bank
met de mannen aan de top

"Wat is hier aan de hand, sprak hij,
het is zo doods en stil
Ik wil veel eieren graaien
dat is hetgeen ik wil.”

Helaas de politiek beslist
er zijn geen eieren meer
Voor Reynaert is dit treurig
hij bad toen tot de Heer:

"Ach lieve Heer ik heb u lief
Ge weet, ‘k ben maar een kleine dief
de groten stelen eieren, kippen
en ze doen aan egotrippen
ik hoor bij de arme sloebers
Heer red mij van zulk soort loeders”.

Adriana, 7.8.2015
 
 
 
 
 04. Olifant
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 

Op verzoek van een van mijn kleindochters, schilderde ik voor haar deze olifant met menselijke ogen en karakter. Ik zou hem niet graag tegenkomen.