Versjes van Adriana - deel acht

Afbeelding invoegen
 
 
 
 
 
Oorlog en vrede


Zich niet bewust van het eeuwig leven
vervuld van haat en nijd
beginnen ze de strijd

Moordend, verwoestend denken zij
hun almacht uit te breiden
hun medemens in nood,  gewond of dood

Wanneer komt de mens tot rust
en wordt hij zich bewust
van  de echte liefde?

Dat dood zijn niet bestaat
alleen het lichaam maar vergaat
zijn ziel en geest zij blijven leven

Het heeft geen zin oorlog te voeren
de  "vijand” te laten lijden
het leven ís niet te bestrijden


16.9.2018  AdrianaAllerzielen  2018


Als de doden konden spreken
Wat zou dat toch troostend zijn
Ons meer bewustzijn geven
overtuiging van eeuwig leven
en de dood van magere Hein

Als de doden konden spreken
Wat zou dat toch troostend zijn
Wij liefde van hen konden ervaren
ons de schepping te verklaren
weg met al die zielenpijn

Als de doden konden spreken
Wat zou dat toch troostend zijn
Wie brengt de gevoelstrilling gelijk
met dat van de andere zijde
wie en wat komt er tussenbeide?

Met apparatuur die verbinden kan
dit aards bestaan met het heelal
zodat we hierdoor worden bevrijd
uit dit sombere tranendal

Dán zullen de doden tot ons spreken
en zal troostend voor ons zijn
niet langer meer van elkaar verwijderd
door het ondoorzichtige gordijn


26.10.2018   AdrianaOuderdom


Oud en versleten
botten stijf - zeer
Niet willen weten
hart gaat tekeer

Familie en vrienden
vallen weg
Alleen overblijven
dikke pech

Verder en eenzaam
strompelend voort
Wachten op ’t breken
van ‘t levenskoord

Wie alleen let
op lichaamsgebreken
Vergeet te leven
is gebleken

Er is meer
dan een lichaam
Levensuniversiteit
en wakker worden
op zijn tijd

Niet langer eenzaam
niet strompelend voort
Op naar ‘d overwinning
Onverstoord

30.10.2018 Adriana
 

Wie en wat is God

Wie God in zijn leven toe wil laten
moet de oude God verlaten
Niet meer bidden:  
Heer ontferm u over mij
Heer blijf eeuwig aan mijn zij
Heer aan u de heerlijkheid en kracht
Heer verheven boven alle macht
Heer, Schepper, koning van de Aarde
niemand is van groter waarde
Heer ik aanbid u hoor mij aan
Heer zorg dat ik zit vooraan

Als ik in de hemel kom
wil ik naast je troon gaan zitten
bij het heiligdom behoren
luisteren naar jouw engelenkoren

Ik ben immers braaf geweest
wil nu genieten van het feest
dat mij toekomt na mijn "dood”
ik was altijd héél devoot

Die God die bestaat niet meer
God is dan ook geen Héér
God is het léven waartoe wij behoren
duizend keer ben ik  geboren
om te scheppen mijn eigen ik
dat me terugbrengt naar de Bron
daar waar het reeds was
en eens begon

18.6.2018   Adriana


Is God dood? 

"God is dood", aldus Nietzsche

De oude God ligt diep in mij begraven
zijn troon, zijn mijter, scepter ook er bij
Zijn zoon, de enige echte, zijn welbehagen
ligt aan zijn linkerkant opzij

De heilige geest als duif is ook verslagen
hij was reeds vleugellam dat wisten wij
In diepe duisternis werden ze gedragen
als Goddelijke drie-eenheid steeds nabij

Als ziel, geest, lichaam aan elkaar verbonden
zijn wij een stukje van het groot geheel
Een kleine godheid uit de dood verrezen
een God, groter dan ooit en universeel

20.12.2018 Adriana