Kerstschilderijen en -gedichten van Adriana  
 
 
  Kerstschilderijen en -gedichten van Adriana.
 

 


2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 -

 

 Kerstmis 2005

 
 

Liefde en bewustzijn bracht Hij ons
doch dit werd niet begrepen
Nog vóórdat Hij geboren was
nergens welkom geheten

Zijn moeder baarde hem in een stal
alleen herders die het wisten
Eenvoudigen begrepen het
daar viel niet om te twisten

En engelen kwamen naar benee
met trompetten en gezangen
Degenen die dit konden horen
in hen kwam het verlangen

de Christus in zich te doen groeien
omdat liefde en bewustzijn
hen eensklaps ging boeien

 

 
 

Uit het AL bent u gekomen
Terug geboren hier op aard
Uw moeder legde u in een kribke
nadat zij u had gebaard

Engelenkoren in de wolken
zweefden boven het gedrang
om hun vreugde te vertolken
door hun hemelse gezang

Herders en schapen kwamen kijken
naar het kindeke in de stal
U was weer terug mens geworden
mens die Christus worden zal

 

Kerstmis 2007

# 
 

Toen Jezus naar de aarde kwam
als aardekind geboren
toen drong het nog niet tot hem door
dat de aarde werd "herboren"

Doch door de doop in de Jordaan
werd Hij zich ervan bewust
dat de aardse sfeer moest omgezet
in Christus-kracht, een must

Zo wordt nog steeds de Christus-kracht
in het menselijk hart geboren
En zij die dit ervaren
zij zijn werkelijk uitverkoren

 

Kerstmis  2008

# 
 

Hij predikte de waarheid
de liefde en rechtvaardigheid
en had hierdoor veel fans

Maar ook veel tegenstanders
die wilden het heel anders
hadden een andere wens

En nu 2000 jaar later
ontdekken we ineens:
We need change

Ik wens iedereen sfeervolle Kerst- en Nieuwjaarsdagen en dat alle veranderingen in 2009 moge leiden tot meer liefde en vrede. Adriana

 

 

Kerstmis 2009

Misschien zal het je verbazen om dit jaar een kerstkaart te ontvangen, waarop de kruisiging staat afgebeeld. Dit heeft echter te maken met de 6-delige serie kerstkaarten waarbij nu de kruisiging aan de beurt is. Kerstmis 2005 begon met de tocht naar Bethlehem, 2006 de geboorte te Bethlehem, 2007 de doop in de Jordaan,  2008 de huldiging (Palmzondag), nu dus 2009 de kruisiging.  Volgend jaar is de  verrijzenis aan de beurt.

 #

 Kerstmis 2009

We vieren de geboorte
van Jezus ’t  kerstekind
dat het licht bracht in de wereld
voor vijand en voor vrind

De mensheid hier op aarde
begreep zijn missie niet
Door sommigen bejubeld
voor anderen hypocriet

Geboren om te ‘sterven’
al aan een houten kruis
Het kruishout dat schoot wortel
Hijzelf ging terug naar ‘huis’.

Hij stond er naar te kijken
hoe de mensheid ging tekeer
Zijn lichaam werd vernietigd
doch niet zijn eer en leer

En nu tweeduizend jaar later
komt bewustwording tot groei
de wortels van Zijn kruishout
brengen alles terug tot bloei

 

Ik wens iedereen sfeervolle kerst- en nieuwjaarsdagen en vrede op aarde voor iedereen.  
Adriana

 

Betekenis kerstkaart 2009

Het is de 5e. van de serie in deze stijl geschilderd.
Voorafgaand  aan deze kerstkaart schilderde ik in 2005  de tocht naar Bethlehem. Maria die in verwachting is van Jezus.  2006   De geboorte te Bethlehem. 2007   De doop in de Jordaan, door Johannes. 2008    De mensheid die Jezus als fan vereren  (Palmzondag) 2009    Jezus die als Christus sterft aan het kruis

De Christus is stervende aan het kruis. Althans zijn lichaam, wat met een lans is doorstoken en aan het kruis hangt.  Terwijl zijn moeder Maria (Sophia  - Goddelijke wijsheid) links staat achter Maria Magdalena  (ook een van zijn apostelen)  en toekijkt.
Aan de andere kant van het kruis, zie je de apostel Johannes die (geestelijke)  steun nodig heeft van Christus, want hij leunt tegen Hem aan.

Zoals je ziet is de Christus de persoon met de aureool. Hij is uit zijn lichaam getreden [1] en kijkt toe, hoe de mensheid Hem vernedert en martelt. Hij als grote geest had het niet nodig om dit lichamelijk te ondergaan. Zijn doelstelling was immers bewustwording en liefde in de wereld te brengen, waarvoor het kruis wortel schoot (zie de wortels aan het kruis onderaan)

Hij had  gedurende ca. 3 jaar lang zijn overtuiging willen overbrengen, wat gedeeltelijk gelukt was, en blijkbaar toch impact had op de mensheid, want zijn naam is nooit meer uit de geschiedenis verdwenen.

Op de achtergrond zie je de zwart/blauwe donkere kleur, waaruit de oerknal is ontstaan. Een bliksemschicht doorklieft deze duisternis, waardoor aan weerszijden enig gouden licht ontstaat, wat het begin is van de oerknal.  Dit betekent dat ook de Christus het licht bracht in de wereld, maar dat de wereld (de mensheid) bewust dient te worden om zo zijn eigen licht, bewustzijn en liefde te scheppen.

 
 Correctie: 2.3.2016
De betekenis die ik geef aan mijn kerstkaart 2009 klopt niet meer volgens mijn huidige inzicht wat betreft het uitreden van Christus.
Christus kan dit wel, maar heeft dit niet gedaan, daar anders een andere geest in zijn lichaam had moeten komen om dit lichaam in leven te houden en te beschermen. Daar deze "beschermer” dan ook het lijden van hem moest overnemen, is dit geen optie. Conclusie Christus heeft als mens zijnde alle pijnen, lichamelijk en geestelijk moeten meemaken en verwerken.
 

 

 

Kerstmis 2010

 
# 
 

Na de verrijzenis

Nadat Christus was verrezen
zich van zijn lichaam had ontdaan
is zijn ziel en geest terug
naar het AL gegaan
Verenigd met zijn tweelingziel
die hem steeds had bijgestaan

Zo was Hij hier verdwenen
zijn lichaam astraal geaard
is daarna weer verschenen
aan de mensheid op dez’ aard

Sindsdien is Hij het voorbeeld
voor de mensen hier benee
Bewustwording en liefde
dat bracht Hij voor ons mee

 Iedereen wens ik sfeervolle Kerst- en Nieuwjaarsdagen en dat 2011 een jaar van liefde, vrede en bewustzijn mag worden. Dit is de laatste en 6de kaart van de serie vanaf de tocht naar Bethlehem tot en met de verrijzenis. Adriana  Kerstmis 2010

 

 Nadere omschrijving van deze kerstkaart:
Weliswaar in dezelfde penseelstreek geschilderd, zit er toch een verschil in, nl. dat het gemêleerd  gezelschap hier te zien op deze kaart, allen de ogen geopend zijn. Dit beschouw ik als de symboliek van de Christus die de mensheid de ogen deed openen en ons een voorbeeld gaf van hoe we eigenlijk moeten leven om gelukkig te worden.

Hij neemt ons allen mee in zijn gouden aura van liefde. Wie goed kijkt zal in die  aura zijn tweelingziel zien. Ze zijn onafscheidelijk in liefde met elkaar verbonden in de eeuwigheid, vandaar ook de conclusie dat zij hem al die tijd op aarde vanuit het AL heeft bijgestaan.

 

 Kerstmis 2011

#
 
 
 

 Kerstmis 2012


 
 
 Symboliek kerstkaart 2012

De engel, symbool van liefde, vrede, harmonie, bewustzijn en acceptatie. Met haar ene hand wijst ze de Starfighter af, met haar andere nodigt ze hem uit om in het licht te komen. Zo probeert ze de (SF) onbewuste mens te beïnvloeden ten goede, zodat hij zijn gedoofde lichtvonk ontdekt en bereid is om deze te ontsteken. Ook hij krijgt de gelegenheid om eens een lichtwezen (engel) te worden.

De Starfighter, symbool van angst, agressie, oorlog, disharmonie en onbewustzijn.
De mens die angstig is wordt hierdoor agressief en denkt door zich op deze manier te verdedigen vrede te stichten.
Deze twee uitersten symboliseren de bewuste en de onbewuste mens.
Ooit zal heel de mensheid bewust zijn en in vrede leven.

Adriana, kerstmis 2012

 

 

 Kerstmis 2013

 
 

 
 
 
 

 
Symboliek van de kerstkaart 2013:


Links de Maan - kosmisch gezien, staat zij voor het moederschap. Haar kleur is zilver.
Rechts de Zon - kosmisch gezien staat hij voor het vaderschap. Zijn kleur is goud
De Ster – de Ster, die ons de weg wijst naar het bewuste weten en de liefde.
Maria met het kindje Jezus omringd door een hart van liefde.

De aureool van Maria is zilver (de Maan)
De aureool van Jezus is goud (de Zon)

Rode kleur van de jurk van Maria, de kleur van de aardse gebondenheid.
Paarse kleur van de kleding van Jezus, de kleur van het spirituele hogere.

Het gedichtje spreekt voor zich.

 

2014
 
 
 
Tekst: Adriana
Beeld: Henk Roesink

 
 
Kerstmis 2014
 
 

Nog steeds worstelt de wereld
met Zijn identiteit
Is Hij een mensenzoon
of ‘n Goddelijke persoonlijkheid?

Ons hart zal antwoord geven
op deze prangende vraag
Laat je gevoel maar spreken
dan weet je het nog, vandaag

Lieve mensen allemaal, deze keer heb ik een icoon geschilderd volgens de iconografie, met zoals gebruikelijk een bijpassend versje.
Ik wens jullie allen sfeervolle Kerst- en Nieuwjaarsdagen, alsook een zinvol en gelukkig 2015.
Adriana
adrianabb@zeelandnet.nl
 
 
2015
 
 
 
 Vluchteling - Kerstmis 2015

Strompelend voort over modderige wegen
bepakt en bezakt niet wetend waarheen
Waarheen zal de toekomst ons bewegen
onzekerheid grijpt om ons heen

Waarom moeten wij dit alles ervaren
waarom verstoten en gehaat
Wie is er gebaat met deze ellende
is het de ISIS en/of de Jihad?

Door sommigen met liefde opgevangen
door anderen verstoten, gediscrimineerd
Wat moet de mensheid hiervan leren
wat wordt hierdoor gecreëerd?

We hebben maar te accepteren
het noodlot wat ons te wachten staat
Waarom zo’n puinhoop hier op aarde
waarom deze ellende en de haat?

Ooit wordt het hier een paradijs
en zullen wij in liefde leven
Wanneer doorbreken wij het ijs
en zullen wij elkaar vergeven?

De boodschap van tweeduizend jaren geleden
wordt blijkbaar nog steeds niet geaccepteerd
Sommigen negeren het verleden
en hebben nog niet genoeg geleerd

22.9.2015 Adriana

Allen sfeervolle kerstdagen en jaarwisseling,
alsook een zinvol en gelukkig 2016

Door omstandigheden kon ik dit jaar geen icoon schilderen en heb daarom deze toepasselijke afbeeldingen even "geleend" van internet om er een kerstkaart mee te maken.  Adriana
 
 
 
 
 
 
 VREDE

Wie durft er nog te geloven
dat vrede is nabij
Beloven doen ze het wel
maar "de hel” is steeds dichtbij

Wie durft er nog te geloven
dat de mens naar vrede snakt
Wie God roept wraak te nemen
verbreekt immers het contact

Waar is die God van liefde
die ons allen samen bindt
Men vindt hem in je eigen hart
daar waar liefde overwint

Wij mensen scheppen alles zelf
zowel vreugde als verdriet
Doch begrijpen nog niet alles
van ons eigen levenslied

Met kerstmis staan we even stil
en gaan we mediteren
Hoe kunnen we gelukkig worden
hoe moeten we dat leren

Christus heeft het ons geleerd
bewust wil Hij ons maken
Wie voor zijn liefde openstaat
die kan er voor ontwaken

Eenmaal ontwaakt begrijpen wij
dat vrede is een must
Geen tegenspoed kan ons nog raken
indien we zijn bewust

De De vrede zit dan in ons hart  
evenals het tevreden zijn  
Niets kan ons nog deren  
het is onze levenslijn


 
 

Bovenstaande icoon schilderde ik speciaal voor Kerstmis 2016.
Christus met het vredesteken.
Ik wens iedereen sfeervolle Kerst- en Nieuwjaarsdagen,
alsook een vredig, gezond en harmonieus 2017.
Adriana Biesbroeck
adrianabb@zeelandnet.nl

 
BewarenBewaren